Geometria z Algebrą Liniową I

  • Bardzo polecam, zadania są dostosowane do poziomu trudności studentów, i nie wymagają zeschodkowania dziesiątek macierzy (wymagają za to myślenia), jednak przygotowują dość dobrze do kolokwiów. Na ćwiczeniach pojawiały się rzeczy spoza programu, mimo to jednak pasujące do obecnie robionych na wykładzie rzeczy.

Geometria z Algebrą Liniową II*

  • Bardzo polecam! Materiał znacznie poszerzony w stosunku do zwykłego potoku, ale wszystko wytłumaczone jasno i zrozumiale. Prowadzący opowiada o wszystkim z dużym entuzjazmem, czasem dodaje ciekawostki z pogranicza topologii i algebry. Wykład daje wgląd w wiele dziedzin - mówiliśmy dużo o grupach, pojawił się nawet produkt półprosty, omawialiśmy grupę Lorentza, fragmenty geometrii rzutowej i wypukłej, a wykład zakończył się przedstawieniem zagadnień dotyczących iloczynu tensorowego i algebry zewnętrznej.