Pytania

  • Czy zaliczenie Jakościowej Teorii RRZ jest trudne u tego pana? Pytam raczej te osoby, które po prostu musiały zrobić jakiś fundament.
Odp : Tak.
Chyba jednak nie. Postraszyć postraszył, ale uwalił tylko jedną osobę (próg 7 na 24)

Uwagi ogólne

Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych

  • Powiem tylko, że jak na ten wykład chodzą trzy osoby to jest to tłum. Praktycznie wszyscy, co nie zasięgneli języka przed rejestracją i na ten wykład się zapisali, bardzo szybko z niego uciekają. Pan Prztycki jest bardzo kompetentny, ale nie jest w stanie nic nikogo nauczyć.
  • Pan Przytycki odleciał. W rejony nie do zlokalizowania przez normalnego studenta. Zdaje się, że on nie rozróżnia konferencji naukowej PAN od wykładu, który ludzie mają w siatce. Po 15 minutach pierwszego wykładu rozumiało może ze 3 osoby. Jeśli nie masz ambicji typu doktorat z układów dynamicznych, to nawet nie myśl o zapisaniu się na ten przedmiot.

Konserwatorium wydziałowe - układy dynamiczne

  • Z pewnością jest bardzo kompetentny i sympatyczny, ale nie potrafi prowadzić przemówień, nawet niektórzy wykładowcy przysypali :P