Systemy operacyjne (ćwiczenia)

  • (2008/2009Z) Bardzo ciekawe ćwiczenia! Zazwyczaj udawało się skończyć wszystko co przewidziane w scenariuszu kilka-kilkanaście minut wcześniej i można było pytać o napotkane np. na labach problemy/braki w swojej wiedzy. Ja uważałem na ćwiczeniach i ucząc się do egzaminu pół dnia zdałem go bez problemu. Nie sprawdza listy.

Systemy operacyjne (lab)

  • Trochę za ostro ocenia zadania, ale jak sam je układa to raczej nie robi bardzo skomplikowanych. Nie czepia się nieistotnych szczegółów (np. oszczędzania semaforów), ale tnie punkty za wszystko co wyjdzie że nie działa w testach.

Algorytmy i struktury danych (lab)

  • Świetnie prowadzone zajęcia. Każde z zadań było gruntownie omówione, często Marcin prezentował kilka różnych szkiców rozwiązań i wcale nie zabraniał wybierania do zaklepania rozwiązania najprostszego. W razie problemów ze zrozumieniem czegoś chętnie tłumaczył.