Table of Contents

Statystyka I

  • Stanowczo nie polecam ćwiczeń u tego pana. Nie potrafi wytłumaczyć najprostszych rzeczy i mówi bardzo niewyraźnie. Po kolokwium, które chyba układał z p. Łukaszem Kucińskim i na którym większości studentom brakło czasu, rozwiązywał przez ponad 15 minut podpunkt zadania z tegoż kolokwium. Dla porownania dodam, że gdyby student każdy podpunkt na kolokwium rozwiązywał przez pięć minut to by... nie zdał.