Uwagi ogólne


  • pracował w Microsofcie
  • ma fajną galerie na nasza-klasa:)

Logika - ćwiczenia

  • W mojej grupie po kilku zajęciach zostało kilka osób, z których tylko jedna zaliczyła kolokwium, a pozostałe na kolokwium poprawkowym nie zrobiły ani jednego zadania (robiliśmy średnio 1,5 zadania na zajęciach, a na dodatek z mizernym tłumaczeniem)...