Topologia 1
  • prof.Jackowski wykłady prowadzi "bez szaleństw". Nie były to najnudniejsze godziny spędzone w sali 3180 w ciągu mojej kariery na wydziale, ale też żaden nie zapadł mi w pamięć. Ot, wykład jak wykład, po kolei , zgodnie ze skryptem. Egzamin za to trudny (w dużej mierze przez "bonusowe" odejmowanie punktów za złe odpowiedzi), ze stosunkowo wysokim progiem zaliczenia - 20 pkt zaliczało egzamin, podczas gdy średni wynik na roku wyniósł 21. Plus za stworzenie strony przedmiotu na Moodle, dzięki czemu wszystkie materiały są w jednym miejscu.
  • Miałem z nim ćwiczenia: Zrobiliśmy wszystkie zadania, choć czasami rozwiązania były podawane jedynie jako komentarz. Jednak w razie wątpliwości profesor zapisuje wszystko na tablicy i chętnie tłumaczy. Ważne jest by przychodzić przygotowanym na ćwiczenia (tzn mieć zadania przy sobie). Ogólnie jest dość przyjazny.
  • Oceny i wyniki egzaminu w 1 terminie w grupach prof.Jackowskiego nie świadczą zbyt dobrze o jego talencie dydaktycznym(zdało 7 osób na 25,co jest miernym wynikiem nawet jak na topologię, którą oblała w skali całego roku połowa zdających).