Uwagi ogólne

  • Pan Iwanicki jest bardzo zdolnym człowiekiem, niewątpliwie mającym wiedzę, którą umie przekazywać. Szkoda tylko, że przy okazji jest osobą wymagającą podobnych zdolności i wiedzy od studentów -- oceniane przez niego zadania, projekty, w innych grupach uzyskałyby istotnie więcej punktów. Także schemat oceniania jest moim zdaniem nie do końca sprawiedliwy -- p. Iwanicki wypisuje listę rzeczy za które się obcina punkty, i następnie za każdy występujący błąd odejmuje punkty. Kończyło się to tym, że prawie poprawne rozwiązania zadań z kolokwium (tzn. nie zawierające błędów rozumowania, ale pomyłki drukarskie, drobne przeoczenia typu niewyzerowanie zmiennej po pętli, itp.) otrzymywały niewiele więcej punktów niż rozwiązania niepoprawne.
  • Przykładowy egzamin u p. Iwanickiego: test wielokrotnego wyboru + ocena "minimum z 3 podpunktów" + nieścisłe pytania gdzie można sensownie argumentować w obie strony i nie wiadomo o którą chodzi

Metody realizacji języków programowania

  • Pan Iwanicki wpadł na "genialny" pomysł oceniania jednego zadania z egzaminu: Całe zadanie za 20p składało się z 2 podpunktów: wygenerowania kodu czwórkowego (4p.) i dokonania optymalizacji wygenerowanego kodu (16p.). W przypadku dowolnego błędu w pkt. pierwszym, punkty za część drugą miały nie być przyznane. Niestety, chyba p. Iwanicki zapomniał ze całe kolokwium z MRJP warte było 15pkt... Całe szczęście że pan Benke (po fakcie i uwagach studentów) nie zgodził się na taką formę oceniania.
  • Ćwiczenia bardzo w porządku, dobrze przygotowują do kolokwium. Ocenianie zadań laboratoryjnych sprawiedliwe.