JINP III: Modelowanie i drukowanie 3d

  • Zajęcia, których głównym celem było wtajemniczenie w korzystanie z wydziałowej drukarki 3d (+ dookoła tego tematu). Przedmiot "politechniczny". Jeśli to jest kogoś celem, to zdecydowanie tak. Ocena końcowa z punktów z zadań w ciągu semestru. Trzeba liczyć się z tym, że przy niektórych zadaniach trzeba posiedzieć na wydziale - drukarka jest jedna, a osób w grupie kilka + drukarka to mechanika i ma swoje własne zdanie ;)
    Prowadzący super.

Równania Różniczkowe Zwyczajne
  • Bardzo polecam jako ćwiczeniowca. Na ocenę z ćwiczeń składały się zadanka, które się zgłaszało na początku zajęć, ale o ile nie były jakoś trudne, to nawet nie były sprawdzane, prace domowe, ok 3 w semstrze, podobne do zadań co były na ćwiczeniach i dwa kolokwia, też dość podobne do zadań, które były na ćwiczeniach. Dodatkowo wysyłał zadania przygotowawcze do kolokwiów. Łatwo było mieć dużą ilość punktów za ćwiczenia (dodatkowo można było poprawiać kolokwia). Co do przygotowania do egzaminu, moim zdaniem egzamin był po prostu trudny, ale chyba dość łagodnie oceniany (układał prof. Żołądek)