Najlepszy ćwiczeniowiec z przedmiotów finansowych ( Inżynieria Finansowa, Rynki Kapitałowe, Analiza Portfelowa I i II). Zawsze przygotowany do zajęć, które są zrozumiałe, pomimo że prowadzone w dość szybkim tempie. Sympatyczny, ułożony, prostudencki. Czasem nazywany "SuperMario".